M/S DON PEPPINO i Ischia 12/5-2018. Foto George Koutsoukis.