Danska Færger A/S.

Från 2007 så var det Bornholmstrafikken A/S i samarbete Clipper Group A/S som bildade Nordic Ferry Services A/S med säte i Rönne.

2007 11 23. Så köper man Scandlines Sydfynske och tar över den trafiken som marknadsförs under olika namn.

Under 2008 vinner man trafiken till Samsø från Hov.

2010 10 01. Byter man namn till Danske Færger. Rutterna marknadsförs under namnen BornholmerFærgen, SamsøFærgen, FanøFærgen, LangelandsFærgen, samt AlsFærgen.

2018. Så fusioneras rederiet med Molslinjen.

M/S Kanhave. (2010-2015).

M/S Kyholm. (2010-2015).

M/S Povl Anker. (2010-2018).

M/S Hammerodde. (2010-2018).

M/S Fenja. (2011-).

M/S Menja. (2011-).

M/S Frigg Sydfyen. (2011-).

M/S Odin Sydfyen.  (2011-2015).

M/S Spodsbjerg. (2011-2012).

M/S Sønderho. (2011-).

M/S Thor Sydfyen. (2011-2013).

M/S Vesborg. (2011).

HSC Villum Clausen. (2011-2018).

HSC Leonora Christina. (2011-2018)

M/S Lolland. (2012-).

M/S Langeland. (2012-).

M/S Fynshav. (2015-).

M/S Samsø. (2015-).

Tillbaka.