M/S CRUISE SARDEGNA i Livorno 3/7-2022. foto George Koutsoukis.