M/S CRUISE SARDEGNA i Livorno 29/6-2022. foto George Koutsoukis.