M/S CRUISE ONE i Perama 24/8-2006. Foto Georges Koutsoukis.