M/S CRUISE ONE i Perama 29/1-2006. Foto Nikos Thrylos.