M/S CRUISE OLYMPIA i Patras 7/11-2010. Foto George Koutsoukis.