M/S COSTA ALLEGRA. Foto genom Peter Asklander samling.