M/S CORF i Igoumenitsa 4/7-2020. Foto George Koutsoukis.