S/S CONSUL BRATT. Foto genom Lennart Falleth samling.