M/T CHANIA. foto Horst Dein, genom Lennart Falleth samling.