M/S CALMAR NYCKEL upplagd i Oskarshamn, april 1965. Foto Nils Nordenbrink.