M/S BUENOS AIRES. Foto Hannu Laakso, genom Rickard Sahlsten samling