M/S BUENOS AIRES.

Byggd 1920 av Ab Götaverken, Göteborg.

Varvsnummer. 349.

Dimensioner. 130,17 x 17,14 x 7,92 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 5614/ 4319/ 9340.

Maskineri. Två 6-cyl, Götaverken-B&W dieslar.

Effekt. 3100 hk.

Knop. 11,7.

RN. 6212.

IDno. 3006212.

Systerfartyg. BALBOA. CANADA.

1919 09 24. Sjösatt.

Levererades 20 februari 1920 till Rederi Ab Nordstjernan, Stockholm. Den fick speciellt fin och planerad inredning eftersom efter leveransen skulle generalkonsul Axel Ax:son Johnson med familj följa med fartyget till de amerikanska kontinenterna. Den resan påbörjades den 1 augusti i Göteborg 1920 och var att betrakta som en inspektions- och affärsresa för att återknyta och upparbeta affärskontakterna efter första världskriget. På hemresan lastade fartyget  i Vancouver den första bulklast spannmål, som någonsin intagits i denna hamn för Storbritannien.

1922. Under vintern, Gick fartyget på grund på Kalkgrundet i Flintrännan, där fyrskeppen var intagna för is. Satt fast på grundet i tre dagar.

1931. Kolliderade fartyget i Bremen med det Amerikanska fartyget ARIZPA.

1940 02 21. När fartyget lämnade Göteborg och befanns sig i Skagerack, så uppbringades hon av tyska örlogsfartyg. Hon infördes till Bremerhaven. Efter tre veckor släpptes fartyget och kunde fortsätta sin resa till Sydamerika.

1940. Senare på våren överlämnades hon till brittiska krigsministeriet och Donaldson Line övertog driftansvaret.

1940 12 31. På resa från Liverpool i barlast till Newport i USA blev fartyget minsprängt midskepps på styrbordssidan. Tre besättningsmän, bland dem fartygets kapten skadades, men samtliga kunde räddas. Hon bogserades till Bidston Dock i Birkenhead. Vid besiktning av skadorna på fartygets undervattenskropp visade sig dessa vara så stora att Buenos Aires kondemnerades. Fartyget överlämnades till brittiska myndigheter, som tog ur maskineriet och använde skrovet som stationärt förrådsfartyg.

1941 03 13. På natten bombarderades västra England av tyska flygplan och då även Birkenhead.  Fartyget träffades och eld utbröt på flera ställen ombord.

1950 02. Upphuggen i Antwerpen.

M/S BUENOS AIRES.

Tillbaka till Rederi Ab Nordstjernan.

© 2021 faktaomfartyg.