S/S BRITTMARI. Vykort genom Lennart Falleth Samling.