M/S BRETAGNE upplagd i Dunkerque 9/2-2012. © foto Andreas Wörteler.