M/S BREMEN i Flensburg 19/6-2005. Foto Markus Brinkmann.