S/S BRAVO. Foto genom Klubb Maritim Västra Kretsen, Lennart Falleth samling.