M/S BRASIL.

Byggd 1935 av Ab Götaverken, Göteborg.

Varvsnummer. 486.

Dimensioner. 134,12 x 16,99 x 7,31 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 5368/ 3077/ 7060.

Maskineri. Två 8-cyl, Götaverken-B&W dieslar.

Effekt. 5400 ahk.

Knop. 15,2.

RN. 8014.

IDno. 3008014.

Systerfartyg. ARGENTINA. NORDSTJERNAN. URUGUAY. AMAZONAS. COLOMBIA.  CHILE. PERU. VENEZUELA. ECUADOR. ARGENTINA.

  BRASIL. SUECIA. VENEZUELA. PANAMA. BOLIVIA. PARAGUAY. GUAYANA. LA PLATA. ORINOCO. BIO BIO. 

 

1935 02 14. Sjösatt.

Levererades 18 maj 1935 till Rederi Ab Nordstjernan, Stockholm.

1941. Utchartrad till Harrison Lines. Insatt mellan USA - Vladivostok.

1941 04. Blev fartyget utsatt för ett sjöröveri på Haiti. Under lastning av kaffe i Santo Domingo beslagtogs BRASIL av de Dominikanska myndigheterna i enlighet med panamerikanska washingtonöverenskommelsen, som det uppgavs. Vid kuppens utförande lockades förste styrmannen i land och greps av en militärstyrka samtidigt som tre mindre örlogsfartyg riktade sina kanoner mot BRASIL och satte ombord 30 beväpnade soldater. Befälhavaren för styrkan förklarade trots kapten Rankes protester BRASIL beslagtaget. Kaptenen fördes iland samtidigt som besättningen ställdes upp på kajen, medan dominikanska soldater stod klara för eldgivning. Besättningen fördes sedan till i förväg beställda hotellrum utom en styrman, en maskinist och kocken, vilka fick stanna ombord, kocken för att han var den ende som kunde sköta den moderna elspisen. I sex dygn stannade soldaterna ombord och smorde kråset. En del av svenskarna blev erbjuden anställning i dominikansk tjänst.

1941 05 02. Frigavs fartyget och avgick mot Göteborg.

1941 07 23. Ankom Göteborg.

1943 01 09. Minsprängdes fartyget på position 58.48N/ 3.36E utanför Stavanger, Norge.  

Bild saknas.

Tillbaka till Rederi Ab Nordstjernan.

© 2021 faktaomfartyg.