S/S BORE. Foto från Båtologen, genom Lennart Falleth samling.