M/S BERLIN i Rostock 30/4-2016. © Foto Dennis Holmgren Wänberg.