M/S BEACHY HEAD i Finska Viken 21/6-2009. Foto Micke Asklander.