M/S BARRANDUNA. Foto genom Rickard Sahlsten samling.