M/S BARONEN lastas på M/S DEO VOLENTE i Bergen 10/2-2007. © Foto Tom Gulbrandsen.