M/S BANDAR ABBAS EXPRESS. Foto genom Andreas Wörteler samling.