M/S BALTIC AMBER i Merwehaven 26/3-2010. Foto Rob de Visser