HSC AVEMAR DOS i Algeciras 7/12-2006. Foto Juan Carlos.