M/S AURORA i Helsingfors 17/5-2004. Foto Miran Hamidulla.