M/S ATLAS.  Foto Lennart  Ramsvik, genom Lennart Falleth samling.