M/S ASTA vid Finnboda varf 22/4-1983. Foto Christer Samuelsson.