T/S ARUNDEL CASTLE i Kapstaden för sista gången 1959. © Foto Ian Shiffman.