M/S ARGONAUT i Visby, augusti 1987. Foto Bo Friberg.