Arctic Umiaq Line A/S.

Ett Grönländskt rederi med trafik runt Grönland.

ej komplett lista.

M/S Sarfaq Ittuk. (1992-).

M/S Saqqit Ittuk. (1992-2004).

M/S Sarpik Ittuk. (1992-2006).

M/S Disko II. (2004-2007).

 

Tillbaka.