M/S ANTHEM OF THE SEAS i Pireus 2/7-2020. Foto Georges Koutsoukis.