M/S ANTEY i Kinosoura 27/1-2024. foto George Koutsoukis.