Ångfartygs AB Thule.

Detta rederi grundades år 1870 av August Leffler, Oskar Brusewitz och Ad. Magnus.

1882 köper Thulebolaget upp konkurrenten J W Wilsons (Göteborg) tre ångfartyg och får på så sätt monopol på Göteborg-Londontraden.

Passagerartrafiken till London hade tidigare drivits av engelska bolag och A Leffler hade ombesörjt gods- och kreatursfrakter med egna fartyg.

Omfattningen ökade och man bildade därför Thulebolaget. Sedermera fick man även ombesörja en del passagerartrafik.

År 1916 får Rederi AB Svenska Lloyd aktiemajoritet i rederiet.

Den gamla styrelsen avgår. I den nya styrelsen återfinns bland andra H Metcalfe, W Lundqvist och C Krüger (jämför med Svenska Lloyds övertagande av Ångf AB Svithiod och Ångf AB Göteborg – Manchester).

Året därpå, 1917, invaldes Dan Broström i styrelsen.

Slutligen år 1919 likvideras rederiet och dess tillgångar och skulder överförs till Svenska Lloyd.

Efter övertagandet av Thulebolaget slopade Sv Lloyd sitt skorstensmärke och övergick till att använda sig av Thulebolagets, dock fortsatte de att använda sin rederiflagga med malteserkorset.

text Lennart Falleth.

S/S Ingeborg   (1870)

S/S Frithiof. (1870-1899).

S/S Björn. (1872-1895)

S/S Bele  (1880-1919) 

S/S Carl XV  (1882-1904)

S/S Prins Oscar (1882-1894)

S/S Albert Edward (1882-1906).

S/S Thorsten. (1884-1919)

S/S Thule. (1892-1919).

S/S Balder. (1898-1919)

S/S Ring. (1900-1919).

S/S Björn (1904-1915)

S/S Frithiof (1906-1919).

S/S Ingeborg. (1908-1919).

S/S Saga. (1909-1919).

S/S Avena. (1912-1919).

S/S Atle (1912-1914).

S/S Atle. (1915-1916)

S/S Sote. (1915-1918).

Tillbaka.