Ångfartygs Ab Svithiod.

Rederiet grundades i Göteborg år 1870 av grosshandlare August Carlson, chef för den välkända firman Aug Carlson & Co. I den första styrelsen satt även L G Bratt och J F Strömberg. De två första fartygen, s/s Hugin och s/s Munin, levererades 1871 ifrån Motala Verkstads Varv, Norrköping. År 1916 får Rederi AB Svenska Lloyd aktiemajoritet i rederiet, följden blev att styrelsen i Svithiod avgick. I den nya styrelsen fanns bland andra H Metcalfe, W Lundqvist och C Krüger. År 1919 likvideras bolaget och Svithiods tillgångar och skulder överfördes Svenska Lloyd. Som kuriosa kan nämnas att den välkände göteborgsredaren August Bratt började sin bana i firman Aug Carlson & Co där han blev chef för firmans kolavdelning.

S/S Hugin. (1871-1897).

S/S Munin. (1871-1916)

S/S Valhall (1873-1874).

S/S Bifrost. (1874-1893).

S/S Sleipner. (1874-1897).

S/S Viking. (1874-1912).

S/S Heimdal. (1875-1878).

S/S Hermod. (1875-1914).

S/S Vanland. (1893-1916).

S/S Hugin. (1897-1916).

S/S Domald. (1897-1916).

S/S Agne. (1899-1916).

S/S Visbur. (1912-1916).

S/S Anund. (1913-1916).

S/S Moria (1918-1919).

S/S Gothia. (1918-1919).

S/S Bothnia. (1918-1919).

Tillbaka.