Ångfartygs Ab S:t George.

Ångfartygs AB S:t George bildades i Göteborg år 1897 med att aktiekapital av 500 000 kr. Bolagets Vd var A O Wilson.

Han efterträddes 1913 av Th Willerding (som även var Vd för Ångf AB Thule).

De flesta fartygen sysselsattes i trampfart på Östersjön, Vita Havet, Medelhavet och La Plata.

Dock gick ett fartyg, S:t Paul, på en reguljär kollinje mellan Göteborg och brittiska östkusthamnar.

Detta fartyg var det första svenska fartyget som sänktes under 1:a världskriget.

År 1916 upplöstes rederiet. Förutom det lilla kustfartyget Sofia var samtliga fartyg byggda i Storbritannien.

All information, Lennart Falleth.

S/S S:t George. (1897-1910).

S/S S:t Andrew. (1897-1915).

S/S S:t John. (1899-1915)

S/S Sofia. (1898-1913).

S/S S:t Patrick. (1905-1915).

S/S  S:t Eric. (1905-1912).

S/S S:t Paul. (1906-1914).

S/S S:t Thomas. (1914-1916).

Tillbaka.