M/S ANDREAS KALVOS i Pireus 10/10-2015. Foto George Koutsoukis.