S/S AMSTELVEEN.

Byggd 1919 av Gebr Zwolman, Ylst, Holland.

Varvsnummer. ?.

Dimensioner. 39,97 x 7,25 x 3,50 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 399/ 244/ 450.

Maskineri. Ångmaskin.

Effekt. ?.

Knop. ?.

Efter maskinbyte. En Alpha diesel.

Effekt. ?.

Knop. ?.

Svenskt RN. 7535.

IDno. 5338012.

Levererades 1919 till Stoomvaart Maatschappij Neerlandia, Rotterdam, Holland.

1924. Såld till Cie Hanséatique Belge (Legrand & van Regemortel), Bryssel, Belgien. Omdöpt till BRUXELLS MARITIME.

1927. Såld till A/S Vestlandslinien, Tönsberg, Norge. Omdöpt till TRANSPORT 5.

1928 04. Såld till Skibs A/S Tom, Trondheim, Norge. Omdöpt till TOM I.

1929 06. Såld till Axel Birger Carlsson, Göteborg. Omdöpt till BLENDA.

1938 11. Såld till Rederi AB Bia (Axel Birger Carlsson), Göteborg. Insatt mellan Göteborg - Polen.

1940. A B Carlsson avlider. Hans son Bror Vilgot Brunulf övertar rederiet.

1941. Såld till Reuters Handels AB (H A Reuter), Göteborg.  Omdöpt till BT VI.

1941. Ombyggd till tankfartyg på Karlstads varv.

1945. Hemorten ändras till Kungsbacka.

1951 10. Vacuum Company AB (Einar Bristedt) anmäler att man har för avsikt att köpa fartyget. Det skulle användas som ett stillaliggande lager i Göteborg för smörjoljor.

1953 03. Såld till Rederi AB Göteborgstanker, Göteborg. Detta bolag bildades av ett tiotal redare för att köpa fartyget med avsikt att hindra konkurrenten Vacuum Company att köpa det. Köpebrevet blev ställt på Axel William Abrahamsson, Göteborg. Omdöpt till STANDARD.

1954 11. Motoriserad vid Falkenbergs Varv, Falkenberg.

1958 01 13. Grundstötte vid Thurö rev vid Svendborg. Kunde efter lossning av delar av lasten ta sig loss själv från grundet. Gick därefter till Nyborg. Vid tillfället rådde dimma.

1966 09. Nya huvudägare: SLJ Danielsson, L Eriksson och J M Eriksson, Göteborg.

1969 12. Såld till T E Johannisson (Skrot & Avfallsprodukter), Göteborg.

1970 02. Intyg om skrotning inlämnas.

S/S BT VI.

M/S STANDARD.

Tillbaka till Reuters rederierna.

Tillbaka till Rederi AB Göteborgstanker.

© 2021 faktaomfartyg.