M/S AMERA i Pireus 26/10-2019. foto George Koutsoukis.