M/S ALBAYZIN i Cadiz 26/6-2018. Foto Nikos Thrylos.