T/S ÅLANDSFÄRJAN lämnar Skeppsbron, Stockholm 21/4-1968. © Foto Bernt Fogelberg, genom Christer Samuelsson samling.