S/S ÅLANDSFÄRJAN. Foto genom Olav Klemets samling.