M/S AKRITAS i Lavrio 31/8-2020 Foto George Koutsoukis.