M/S AIDAstella i Pireus 6/5-2015. Foto George Koutsoukis.