M/S AGORA i Drapetsona, april 1990. Foto Phillipe p, Brebant.