M/S ADRIANA i Split 20/11-2003. Foto Nikola Brboleza.