M/S ACHAIOS i Pireus 16/4-2015. Foto George Koutsoukis.