AB Nord-Verk / Nya AB Göteborgs Varv .

AB Nord-Verk, var ett industriföretag som tillverkade en rad produkter; Dumpers, väghyvlar, mindre bandfordon, hyllinredningar och sängar m.m.

I april 1956 införskaffas plötsligt ett fartyg in till företagets Uddevalladivision.

AB Nord-Verks vd Lennart Ullberg står som huvudredare.

Fartyget överläts av Knud Nordendorph, en närstående medarbetare till Gustaf Thordén i Uddevalla. 

Nordendorph/Thordén hade själva inköpt fartyget i oktober 1955.

Orsaken till överlåtandet är oklart. Sannolikt befraktades s/s FREJ av Thordéns.

Redan i januari 1957 säljs fartyget till Italien.

1959 inköps ytterligare ett fartyg. Detta registreras på Nya AB Göteborgs Varv där L Ullberg är huvudredare.

Fartyget säljs vidare till Finland 1961 och rederiets verksamhet upphör därefter.

Text Lennart Falleth.

S/S Frej. (1956-1957).

M/S Nordvik. (1959-1961).

 

Tillbaka till rederier A.

Tillbaka till rederier N.